รวม Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักเจอบ่อย ในข้อสอบ GAT

รวม Phrasal Verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักเจอบ่อย ในข้อสอบ GAT

เรียนทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบ GAT หรือ General Aptitude Test ภาษาอังกฤษ คงจะทราบดีว่า Phrasal Verb หรือ คำศัพท์ที่ประกอบด้วยคำกริยาและคำบุญคำหนึ่ง มี perquisites สำคัญในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูง. ในบทความนี้, เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Phrasal Verb ที่มักเจอบ่อยในข้อสอบ GAT และวิธีการใช้ที่ถูกต้อง.

1. คำศัพท์ภายในบทความ

รวม Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักเจอบ่อย ในข้อสอบ GAT 1

1.1 การทำความเข้าใจ Phrasal Verb

การทำความเข้าใจ Phrasal Verb เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการสอบ GAT. Phrasal Verb บางครั้งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อย 2 ต่อ คือ verb และ preposition หรือ adverb. สำหรับตัวอย่างที่คนมักใช้บ่อยคือ “break up,” ซึ่งหมายถึง การเลิกรากันหรือการสิ้นสุดความสัมพันธ์.

1.2 คำศัพท์ที่ใช้บ่อยใน GAT

ใน GAT, คำศัพท์ที่มีการใช้ Phrasal Verb อาจมีความยากในการตอบคำถาม. เพราะฉะนั้น, เพื่อเตรียมตัวได้ดี, ควรรู้จัก Phrasal Verb ที่มักปรากฏในบทความและประโยคต่าง ๆ.

2. Phrasal Verb ที่พบบ่อยในข้อสอบ GAT

รวม Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักเจอบ่อย ในข้อสอบ GAT 2

2.1 “Look into”

“Look into” หมายถึงการศึกษาหรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม. ใน GAT, คำนี้อาจปรากฏในบทความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการวิเคราะห์ข้อมูล.

2.2 “Come across”

“Come across” หมายถึงการพบเจอบางสิ่งหรือบางคนโดยบังเอิญ. ใน GAT, นอกจากการใช้ในบทความ, คำนี้ยังอาจปรากฏในข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร.

2.3 “Break down”

“Break down” หมายถึงการแยกส่วนหรือการทำให้เป็นส่วนย่อย. ใน GAT, คำนี้มักปรากฏในบทความที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายหรือการวิเคราะห์ข้อมูล.

2.4 “Point out”

“Point out” หมายถึงการชี้แจงหรือการบอกถึง. ใน GAT, คำนี้มักปรากฏในข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หรือการอภิปราย.

3. การใช้ Phrasal Verb ในข้อสอบ GAT

รวม Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักเจอบ่อย ในข้อสอบ GAT 3

การใช้ Phrasal Verb ในข้อสอบ GAT มีความสำคัญอย่างมาก. เพราะ Phrasal Verb มักถูกใช้ในบทความที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์, อภิปราย, และการสื่อสาร.

4. วิธีการทำความเข้าใจและฝึกในการใช้ Phrasal Verb

รวม Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักเจอบ่อย ในข้อสอบ GAT 4

4.1 อ่านและฟังภาษาอังกฤษ

การอ่านและฟังภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการเข้าใจ Phrasal Verb ที่มักปรากฏในบทความ GAT. นอกจากนี้, การฟังและพูดภาษาอังกฤษจะช่วยในการฝึก

4.2 ศึกษาตัวอย่างประโยค

การศึกษาตัวอย่างประโยคที่ใช้ Phrasal Verb จะช่วยในการเข้าใจวิธีการใช้และความหมายของคำนั้น. ควรใช้ทรัพยากรออนไลน์หรือหนังสือที่มีตัวอย่างประโยคที่สอดคล้องกับคำศัพท์ที่ต้องการเรียน.

4.3 การใช้ในบทความทำเนียบ

การเขียนบทความทำเนียบเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ และการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ Phrasal Verb ที่เหมาะสมจะเป็นวิธีที่ดีในการฝึกการใช้.

4.4 การทำแบบฝึกหัด

ค้นหาแบบฝึกหัดที่มีคำถามเกี่ยวกับ Phrasal Verb และทำการฝึกทุกวัน. นอกจากนี้, การทำแบบทดสอบ GAT ที่มี Phrasal Verb เป็นส่วนประกอบก็เป็นวิธีที่ดีในการเตรียมตัว.

5. คำแนะนำสำหรับการสอบ GAT

รวม Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักเจอบ่อย ในข้อสอบ GAT 5

5.1 การอ่านคำถามอย่างรอบคอบ

ก่อนที่จะตอบคำถาม, ควรอ่านคำถามอย่างรอบคอบเพื่อเข้าใจความหมายและตระหนักถึงการใช้ Phrasal Verb ที่อาจปรากฏ.

5.2 การทำความเข้าใจบทความโดยรวม

ควรมีการทำความเข้าใจต่อเนื่องของบทความทั้งหมด โดยให้ความสนใจใน Phrasal Verb ที่ใช้เพื่อไม่ให้ขาดข้อมูลที่สำคัญ.

5.3 การใช้คำศัพท์ตรงตามบทความ

ในกระบวนการเขียนคำตอบ, ควรใช้คำศัพท์และ Phrasal Verb ตามที่เห็นในบทความ เพื่อแสดงความเข้าใจและการนำไปใช้ในบทความของตนเอง.

FAQ สำหรับคำถาม “รวม Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มักเจอบ่อย ในข้อสอบ GAT”

Q1: นอกจาก Phrasal Verb, คำศัพท์อื่นที่มีความสำคัญใน GAT คืออะไร?

A1: คำศัพท์ที่มีความสำคัญใน GAT รวมถึง vocabulary ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์, อภิปราย, และการสื่อสาร.

Q2: Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยมีกี่ประการ?

A2: มีหลายร้อย Phrasal Verb ที่ใช้บ่อยใน GAT, แต่บทความนี้เน้นระบุเพียงไม่กี่ตัวอย่างที่มักปรากฏ.

Q3: วิธีการฝึกในการใช้ Phrasal Verb อย่างไร?

A3: ฝึกทักษะในการใช้ Phrasal Verb โดยการอ่าน, ฟัง, เขียน, และทำแบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง.


more keys

  • ฝึก ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • ศัพท์ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวัน
  • คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 500 คํา